RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

ADR Klass 1


Kursbeskrivning

Kompletterande förarutbildning inom ADR

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partner Norden AB´s GDPR-policy.

ADR utbildningar ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en s.k ADR grundkurs.
Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all ADR utbildning och kompletteras med specialkurser beroende på behov.
Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar i grund- och repetitionsutbildning. Grundkursen måste genomföras med godkänt prov på Trafikverket innan komplettering med specialkurs.


Explosivt

Kursen ger behörighet att transportera explosiva ämnen s.k. Klass 1 gods.


När föraren har examinerats från utbildningen med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. Adr-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut. Från 1 mars 2019 sker examinationen för ADR-förare på Trafikverket där kunskapsprov för alla körkortsbehörigheter genomförs.

Giltighetstiden för samtliga ADR behörigheter styrs av giltighetstiden för ADR grundutbildning oavsett när specialbehörigheterna lagts till.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 200 SEK exkl. moms
07 maj, 08:00 - 16:00
Örebro
9 platser kvar
11 juni, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar