RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

ADR Styckegods grund 3 dgr


Kursbeskrivning

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partners GDPR-policy.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder (se ADR 1.3) måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en s.k. ADR Styckegods Grund.

Förarutbildning ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning. I all utbildning ingår obligatoriska individuella praktiska övningar. Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med specialkurser som föraren behöver för att hantera gods som ska omfattas av regelverket. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen.


Eventuellt kompletterade med specialkurser för övriga klasser och repetitionsutbildning tillkommer.

Grundkurs ADR styckegods.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder (se ADR 1.3) måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en s.k. ADR grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen som innebär en tilläggsutbildning för den klassen. En grundkurs består av 18 lektioner och föregås med en web-utbildning som genomförs innan första kursdagen. Efter genomförd lärarledd utbildning med godkänt resultat rapporterar utbildaren detta till MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Examination och intyg

Från 1 mars 2019 genomförs alla ADR-prov på Trafikverket. Efter godkänt prov skickar MSB ADR-intyget till föraren. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en lärarledd repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat på Trafikverket. Detta prov måste bli godkänt innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 4 400 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen