RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

APV - Vinterväghållning Online


Kursbeskrivning

Kompetens- och certifieringskrav för personal som utför praktisk vinterväghållning, förare i vägklass 1-3.

Förare som utför praktisk vinterväghållning i vägklass 1-3 ska ha kompetens för uppgiften. Kravställd kompetens ska certifieras genom ett certifieringsprov enligt kompetenskrav nedan

Kunna metoder, utrustning och materials lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden samt självständigt utföra vinterväghållning i praktiken

Bärande maskiner och dess användningsområde
Plogtyper. lämplighet vid olika typer av väder och vägar. Exempelvis typer av plogskär, lämplighet vid olika väglag, koppling, inställning av plog och skär.

Saltspridningsmetoder, lämplighet vid olika typer av väder och väglag. Exempelvis lastning, funktion, inställning, kalibrering av saltspridare. Lämpliga mängder och bredder vid saltning.

Mekanisk halkbekämpning, lämplighet vid olika typer av väder och vägar, lämpliga material och mängder.

Principskillnad för vinterväghållning mellan vintervägklass 1-3, 4-5 och GC-väg.

Grundläggande meteorologi, såsom temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttryck, varm/kallfronter och vägförhållandenas påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet.

Principer för förebyggande halkbekämpning.

Certifieringen gäller i 6 år.

Observera att vid kontrakt upphandlade av Trafikverket krävs ID06 och certifieringsprov hos Trafikverket.

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 1 950 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen