RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

Fallskydd


Kursbeskrivning

KURSBESKRIVNING
Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partners GDPR-policy.

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.
Utbildningen kan skräddarsys efter ert företags behov med olika praktiska övningar.

Vem är kursen för?
Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Vad säger lagstiftningen?
Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Efter genomförd utbildning med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Ur kursinnehållet:

 Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller

 Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

 Fallskyddssystem

 Förankring

 Ergonomi

 Skötsel

 Kontroll

 Daglig tillsyn

 Praktiska övningar

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 2 900 SEK exkl. moms
23 april, 08:00 - 16:00
Örebro
2 platser kvar