RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

Kör & Vilotider


Kursbeskrivning

Företagsanpassad utbildning med fördjupning i Kör & Vilotider samt hantering av färdskrivare syftar till att öka kunskapen och minska antalet överträdelser.

Ett åkeri har skyldighet enligt lag att systematiskt följa upp och bevaka efterlevnaden av kör och vilotider minst en gång i månaden.
Detta arbete skall ske systematiskt och dokumenteras för påseende vi en eventuell företagskontroll av Transportstyrelsen.

Det systematiska arbetet med kör & vilotidsuppföljning består av flera delar.

1/ Avvikelserapporter skall styrkas av förare
2/ Återkopplande förklaring skall dokumenteras, signeras i någon form och sparas.
3/ Rättelse i hur göra för att det ska bli rätt ska dokumenteras och sparas.
4/ Utbildning skall ske regelbundet för att visa att man jobbar seriöst med detta och även detta skall dokumenteras för påseende.

Denna utbildning är ett komplement till det lagstadgade arbetet med systematisk uppföljning av kör och vilotider enligt punkt 4 ovan.

Vi rekommenderar 1 utbildningstillfälle per år.


Tid

1 dag, 08:00 - 12:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen