RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

Liftutbildning


Kursbeskrivning

KURSBESKRIVNING
Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partners GDPR-policy.

Industrier, byggföretag och fastighetsägare m.fl. använder ofta mobila arbetsplattformar. Arbetsmiljöverkets föreskrift (070701) ställer krav på att de som använder dessa skall ha genomgått utbildning och ha ett dokumenterat utbildningsbevis på detta för att använda utrustningen. 

Vem är kursen för?
Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med liftar av alla slag. 
En kompletterande utbildning med Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.
Det kan vara aktuellt med även denna utbildning beroende på hur arbetssituationen ser ut.

Vad säger lagstiftningen?
Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. 
Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. 
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. 
Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Efter genomförd utbildning med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Ur kursinnehållet:

 Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller

 Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

 Förankring

 Ergonomi

 Skötsel

 Kontroll

 Daglig tillsyn

 Praktiska övningar

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 450 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen