RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

Service På Väg


Kursbeskrivning

Utbildningen säkerställer att du efter genomförd kurs har de kunskaper som krävs för att göra riskbedömning kring arbetets utförande i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. Arbetsgivaren är skyldig att förebygga risk för olycka eller skada och skall därför säkerställa att personal som arbetar på eller vid väg har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet utan att skada sig eller andra.

Road Partner erbjuder  i denna kurs APV Service På Väg steg 1.1, 1.2

Målgrupp /steg

Steg 1.1 APV Grund (alla som befinner sig på en arbetsplats på eller vid väg.)

Steg1.2 Förare av väghållnings- eller servicefordon grund


Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 1 595 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen