RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

YKB Delkurs 5 Buss/ Persontrafik - Trafiksäkerhet


Kursbeskrivning

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partner Nordens AB´s GDPR-policy samt i enlighet med myndighetens krav på dokumentation och registerföring.

YKB – Yrkesförarkompetensbevis Fortbildning:
Alla förare som framför fordon med krav på D/DE-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis (YKB)

Kursbeskrivning
Utbildningen görs med inriktning på persontransporter. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er och oberoende av delkursens numrering. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser på minst 7 timmar vardera

YKB – Yrkeskompetensbevis:
Efter genomförd utbildning rapporteras delkursen till Transportstyrlesen. Efter rapporterad komplett 35 timmar fortbildning erhåller deltagaren sitt Yrkeskompetensbevis som utfärdas av Transportstyrelsen, Den sista delkursen kan genomföras upp till maximalt 12 månader innan giltighetstiden går ut. Det nya YKB-beviset kommer att skickas ut ca 14 dgr innan det gamla går ut.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på D/DE-behörighet i yrkesmässig trafik

Innehåll
Kursen ger deltagaren kunskap för kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador samt släcka bränder
Deltagaren får kännedom om risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor. Deltagaren får kunskap om beteende som är viktig i kommunikation med passagerare och i samband med hot och våld.

Tid

08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 195 SEK exkl. moms
09 juni, 08:00 - 16:00
Örebro
29 platser kvar