RP FB Pixel
« Bakåt

YKB Delkurs 5 gods


Kursbeskrivning

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partner Nordens AB´s GDPR-policy

YKB – Yrkesförarkompetensbevis Fortbildning:
Alla förare som framför fordon med krav på C-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis (YKB)

Kursbeskrivning
Utbildningen görs med inriktning på godstransporter. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser på minst 7 timmar vardera

YKB – Yrkeskompetensbevis
Efter genomförd fortbildning erhåller deltagaren sitt Yrkeskompetensbevis

Målgrupp
Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på C-behörighet i yrkesmässig trafik

Innehåll
Kursen ger deltagaren kunskap för kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador samt släcka bränder
Deltagaren får kännedom om risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor. Deltagaren får kunskap om beteende som höjer företagets profil.

Tid

08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 1 500 SEK exkl moms
02 oktober, 08:00 - 17:00
Västerås
30 platser kvar
08 oktober, 08:00 - 17:00
Örebro
18 platser kvar
02 november, 08:00 - 17:00
Örebro
30 platser kvar
04 november, 08:00 - 17:00
Stockholm
30 platser kvar
20 november, 08:00 - 17:00
Örebro
20 platser kvar
30 november, 08:00 - 17:00
Örebro
30 platser kvar
04 december, 08:00 - 17:00
Örebro
29 platser kvar