RP FB Pixel
Skip to content

#Sverige ska rulla!

Vi inom transportnäringen utgör en samhällskritiskt viktig funktion och i dessa tider blir det oerhört tydligt.

Att vi på Road Partner levererar de kravutbildningar som transportnäringen behöver under nu rådande situation är en självklarhet.

Med anledning av Covid-19 vill vi informera om hur vi förhåller oss avseende våra utbildningar och kurstillfällen för YKB, Arbete På Väg och ADR m.fl.

VI har regelbundet kontakt med Transportstyrelsen, MSB och Trafikverket för att få information om ev. tillfälliga förändringar kring regler och bestämmelser samt vilka möjligheter som finns att genomföra utbildning i annan form ex. online. Genom att hålla oss uppdaterade på respektive myndighets hemsida kan vi säkerställa att vi alltid har den senaste informationen kring vad som gäller för just våra kunders förutsättningar.

Transportstyrelsen låter meddela att inga dispenser beviljas för bl.a. YKB giltighetstider m.fl. i dagsläget. Transportstyrelsen har inte heller mandat att tillåta tillfälliga regler eller undantag i hur utbildningen alternativt kan bedrivas. De nya direktiv kring regelverk och innehåll för just YKB fortbildningen ligger för beslut i slutet av maj sedan tidigare och regering och departement har uppmanats att handlägga ärendet skyndsamt.

Med anledning av detta finns det inget som idag föranleder oss att ställa in några kurstillfällen snarare tvärt om.

Transport och distribution måste fortgå. Det är, som vi brukar säga, samhällets blodomlopp.

Vi gör naturligtvis justeringar och har vid våra kurser minskat och begränsat antal deltagare och glesar ur sittningen enligt FHM rekommendationer. Vi har med respekt för andras hälsa och oro som absolut krav för att delta vid kurs att man är 100% symptomfri OAVSETT symptom och orsak till den. Våra utbildningsledare genomför dessa utbildningar som planerat friska och symptomfria.

Vi har dessutom förstärkt med extra uppmaningar till ytterligare noggrann handhygien under kurstillfällena för att minimera alla eventualiteter.

Vi uppmanar till ansvar eftertanke och respekt de närmaste veckorna och råder därför:

Har du som deltagare någon form av förkylningssymptom oavsett orsak – Stanna hemma!
Meddela oss att du inte kommer så vi kan planera in dig till ett annat tillfälle.

För att ta gemensamt ansvar och tänka ekonomiskt hållbart över tid i för både oss och våra kunder är våra bokningsvillkor generöst tilltagna och flexibla. Det innebär att avbokningar ända framtill kursdagen är OK med den konsekvens att vi fakturerar men med ett tillgodo till nästa möjliga kurstillfälle.

VI uppmanar er som ev. har något mindre att göra nu att passa på och utbilda era chaufförer på de kravutbildningar verksamheten kräver. Då står ni rustade när samhället är uppe i full fart igen och behöver då inte göra oönskade avbrott för utbildning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och WHO´s rekommendationer och riktlinjer samt håller oss ständigt uppdaterade på ev. förändringar i direktiven från samtliga myndigheter som vår verksamhet svarar mot.

Tillsammans hjälps vi åt att förbli friska och hålla Sverige rullande!

Har du några funderingar är du mer än välkommen att kontakta mig.

 

Vänligen

Suzanne Roos Högfeldt

VD