RP FB Pixel
Skip to content

Ett kostnadsfritt frukostseminarium i samarbete med Företagshälsa Direkt, FRISK Miljöpartner och Road Partner.

Vi bjuder på frukost och viktig information om det senaste inom arbetsmiljö för transport och logistikbranschen.

Så som ändringar i lagstiftningen, förändringar i arbetsmiljöansvar och hur det påverkar verksamheten. Hur säkerställer jag att verksamheten uppfyller villkoren och att vi arbetar förebyggande för att vara en säker och hälsosam arbetsplats.


Träffa kollegor inom branschen och dela erfarenheter eller hitta nya kommande samarbetspartners.

Uppdrag enligt kunds önskemål specifikt. Pris enligt vid varje tillfälle överenskommet.
Konferenslokal bokad enligt överenskommelse. Pris enlig överenskommelse vid varje tillfälle.
Klarar ni en företagskontroll av Transportstyrelsen!?
Undvik sanktionsavgifter genom att arbeta systematiskt med uppföljning av kör och vilotider.

Vid vår utbildning i systematisk uppföljning av kör och vilotider går vi igenom HUR detta skall genomföras för att klara en företagskontroll av Transportstyrelsen.
Efter utbildningen erhålls enkelt material för fortsatt intern utbildning samt checklista.

Detta är intensivutbildning som övergripande i korthet beskriver hur det systematiska arbetet generellt bör genomföras för att följa myndigheternas regelverk och krav. 
1 dag, 08:00 - 12:00

TUIO Transportutbildarnas Intresseorganisation.

Styrelsen bjuder in till årsmöte för samtliga medlemmar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre arbetsmiljö är kursen för dig som vill utveckla dina kunskaper inom arbetsmiljö. Denna kurs ger dig en baskunskap som förbättrar ditt arbete inom arbetsmiljö. 
2 dagar, 08:00 - 16:00
YKB delkurs 1 gods - OnLine
1 dag, 08:00 - 17:00

Möjlighet att delta online finns på alla YKB fortbildningskurser på plats på alla orter då vi genomför s.k. hybridtillfällen.
Men dessa kan endast bokas direkt via telefon 019-10 10 33
Regelverket tillåter endast 12 timmar på distans varför vi först måste stämma av redan genomförda kurser innan bokning.

Plattformen för distansutbildning är Zoom. 
För att kunna delta OnLine krävs att du har en enhet med fungerande kamera, och en stabil internetuppkoppling.

YKB delkurs 2 gods
1 dag, 08:00 - 17:00

Möjlighet att delta online finns på alla YKB fortbildningskurser på plats på alla orter då vi genomför s.k. hybridtillfällen.
Men dessa kan endast bokas direkt via telefon 019-10 10 33
Regelverket tillåter endast 12 timmar på distans varför vi först måste stämma av redan genomförda kurser innan bokning.

Plattformen för distansutbildning är Zoom.
För att kunna delta OnLine krävs att du har en enhet med kamera, och en stabil internetuppkoppling.
YKB delkurs 3 gods
1 dag, 08:00 - 17:00

Möjlighet att delta online finns på alla YKB fortbildningskurser på plats på alla orter då vi genomför s.k. hybridtillfällen.
Men dessa kan endast bokas direkt via telefon 019-10 10 33
Regelverket tillåter endast 12 timmar på distans varför vi först måste stämma av redan genomförda kurser innan bokning.

Plattformen för distansutbildning är Zoom.
För att kunna delta OnLine krävs att du har en enhet med kamera, och en stabil internetuppkoppling.
YKB delkurs 4 gods
1 dag, 08:00 – 17:00

Möjlighet att delta online finns på alla YKB fortbildningskurser på plats på alla orter då vi genomför s.k. hybridtillfällen.
Men dessa kan endast bokas direkt via telefon 019-10 10 33
Regelverket tillåter endast 12 timmar på distans varför vi först måste stämma av redan genomförda kurser innan bokning.

Plattformen för distansutbildning är Zoom.
För att kunna delta OnLine krävs att du har en enhet med kamera, och en stabil internetuppkoppling.
YKB Delkurs 5 gods
1 dag 08:00-17:00

Möjlighet att delta online finns på alla YKB fortbildningskurser på plats på alla orter då vi genomför s.k. hybridtillfällen.
Men dessa kan endast bokas direkt via telefon 019-10 10 33
Regelverket tillåter endast 12 timmar på distans varför vi först måste stämma av redan genomförda kurser innan bokning.

Plattformen för distansutbildning är Zoom.
För att delta online behöver du en enhet med fungerande kamera och en stabil internetuppkoppling.
Motsvarar tidigare nivå 1 & 2
Förberedande utbildning för att skriva efterföljande certifieringsprov APV  Steg 2.1 på Trafikverket
(f.d. SIK)
1 dag, 08:00 - 16:00

YKB delkurs 2 Buss/ Persontrafik
1 dag, 08:00 - 17:00

Motsvarar tidigare nivå 1 & 2 samt den nya kravutbildningen för dem som utför snöröjning och halkbekämpning på vägar där Trafikverket eller Kommun är väghållare.
Förberedande utbildning för efterföljande certifieringsprov APV Steg 2.1 samt separat prov för Vinterväghållning på Trafikverket  .
(f.d. SIK)
1 dag, 08:00 - 16:00
Liftutbildning för dem som arbetar på och med mobila plattformar som t.ex. saxlift, bomlift eller motsvarande.
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk utbildning i  byggnation och arbete på ställning upp till 9 meter som motsvarar Arbetsmiljöverkets krav på kompetens för en säker och trygg arbetsmiljö.
1 dag, 08:00 - 16:00
Utbildningen vänder sig till förare av krav och lyftredskap samt travers enligt SS-ISO9926-1 och innehåller såväl teoretisk och praktisk utbildning.
2 dagar, 08:00 - 16:00
APV - Service På väg vänder sig till dig som utför arbete på eller vid en trafikerad väg. T.ex. om du arbetar med servicefordon som reparerar eller servar fordon eller utrustning som står på eller befinner sig i anslutning till en trafikerad väg. 

Steg 1.1 APV Grund (alla som utför arbete på eller vid en väg.)

Steg1.2 Förare av väghållnings- eller servicefordon grund


1 dag, 08:00 - 12:00
APV - Vinterväghållning med inriktning mot efterföljande certifieringsprov Vinterväghållning på Trafikverket
I enlighet med nya gällande regler från 2020-01-01 avseende vinterväghållning åt Trafikverket. (Tidigare SIK-prov)

Medverkande på distans sker via plattformen Zoom
1 dag, 08:00 - 12:00
Företagsanpassad utbildning med fördjupning i Kör & Vilotider samt hantering färdskrivare.

Utbildningen är ett komplement till det lagstadgade arbetet med systematisk uppföljning av kör och vilotider enligt Transportstyrelsens regelverk.


1 dag, 08:00 - 12:00
ADR-grundkurs utgör en obligatorisk bas för all ADR utbildning och kompletteras med specialkurser som föraren behöver för att hantera gods som ska transporteras och som omfattas av ADR reglerna.
2 dagar, 08:00 - 16:00
YKB delkurs 1 Buss/Persontrafik
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 3 Buss/Persontrafik
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 4 Buss/ Persontrafik
1 dag, 08:00 – 17:00
YKB delkurs 5 Buss/ Persontrafik
1 dag 08:00-17:00


YKB 140 timmar Grundkurs för körkort C och CE
20 dagar 08:00 - 17:00
Även kallad ADR light.
För alla som hanterar farligt gods i sitt yrke men som inte omfattas av en hel ADR utbildning. Inget krav på ett av MSB utfärdat intyg efter genomförd utbildning.
1 dag, 09:00 - 15:00
ADR kompletterande utbildning för explosiva ämnen.
1 dag, 08:00 - 16:00
ADR-grundkurs utgör en obligatorisk bas för all ADR utbildning och kompletteras med specialkurser som föraren behöver för att hantera gods som ska transporteras och som omfattas av ADR reglerna.
2 dagar, 08:00 - 16:00
ADR repetitionsutbildning två dagar. Måste genomföras innan ditt nuvarande intyg går ut.

2 dagar, 08:00 - 16:00
ADR tank ger behörighet att transportera farligt gods i tank.

2 dagar 08:00-16:00
2 dagar, 08:00 - 16:00
ADR-tank repetition. En dag repetitionsutbildning. Måste genomföras innan ditt nuvarande ADR-intyg går ut.
1 dag, 08:00 - 16:00
Målgrupp /steg

Steg 1.1 APV Grund (alla som befinner sig på en vägarbetsplats)

Steg1.2 Förare av väghållningsfordon grund

Steg 1.3 Vägarbetare grund
1 dag, 08:00 - 14:00
Motsvarar tidigare nivå 1 & 2
Förberedande utbildning för att skriva efterföljande certifieringsprov APV  Steg 2.1 på Trafikverket
(f.d. SIK)
1 dag, 08:00 - 16:00
APV - Vinterväghållning med inriktning mot efterföljande certifieringsprov Vinterväghållning på Trafikverket
I enlighet med nya gällande regler från 2020-01-01 avseende vinterväghållning åt Trafikverket. (Tidigare SIK-prov)
1 dag, 08:00 - 12:00
Kursen ger kunskaper i första hjälpen i händelse av olycka
1 dag 08:00-16:00
Fallskyddsutbildning enl. den brittiska standarden BS8454:2006.
Arbete på höjd och räddning.
1 dag, 08:00 - 12:00
Heta Arbeten
1 dag, 08:00 - 15:00
Utbildningen ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för olycksfall i samband med tunga lyft.
1 dag, 08:00 - 17:00
Truckutbildning enl. TLP10 för trucktyperna A 1-4 och B 1-3. Toyota-kort

3 dagar fysisk utbildning efter genomförd förstudie på egen hand via digital E-learning.
3 dagar, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av hjullastare godshantering
1 dag, 08:00 - 16:00
YKB delkurs 1 gods
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 1 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00

YKB delkurs 2 gods
1 dag, 08:00 - 17:00

YKB delkurs 2 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 3 gods
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 3 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 4 gods
1 dag, 08:00 – 17:00
YKB delkurs 4 helg
1 dag 08:00-17:00
YKB delkurs 5 gods
1 dag 08:00-17:00


YKB Delkurs 5 gods helg
1 dag 08:00-17:00
Validering Fordonsmonterad kran över och under 18 t/m
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av hjullastare anläggning
2 dagar, 08:00 - 16:00
Validering för truck A och B
För dig med stor erfarenhet av att köra truck men saknar truckkort.
1 dag, 08:00 - 16:00
Företagsanpassad validering av truckkort hos kund eller i våra utbildningslokaler.
Gedigen förkunskap och god erfarenhet av att köra truck för att kunna validera.
En digital E-learningmodul genomförs på egen hand innan kursdagen.
1 dag, -

TUIO Transportutbildarnas Intresseorganisation.

Lärarfortbildning i enlighet med föreskriften för årlig fortbildning för godkända YKB- lärare om 7 timmar.

Årets lärarfortbildning innehåller fördjupning i valda delar avseende delkurs 1 - EFFEKTIV KÖRNING.APV Steg 2.2 (3A). Trafikanordningsansvarig (Tidigare utmärkningsansvarig) enl. TRVK APV 2012:86 samt IFS 2009:4, Kapitel 9.1.3
2 dagar, 08:00 - 16:00