RP FB Pixel
Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre arbetsmiljö är kursen för dig som vill utveckla dina kunskaper inom arbetsmiljö. Denna kurs ger dig en baskunskap som förbättrar ditt arbete inom arbetsmiljö. 
2 dagar, 08:00 - 16:00
APV Steg 2.2 (3A). Trafikanordningsansvarig (Tidigare utmärkningsansvarig) enl. TRVK APV 2012:86 samt IFS 2009:4, Kapitel 9.1.3
2 dagar, 08:00 - 16:00
Företagsanpassad validering av truckkort hos kund eller i våra utbildningslokaler.
Gedigen förkunskap och god erfarenhet av att köra truck för att kunna validera.
En digital E-learningmodul genomförs på egen hand innan kursdagen.
1 dag, 01:00 - 01:00
Validering för truck A och B
För dig med stor erfarenhet av att köra truck men saknar truckkort.
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av hjullastare anläggning
2 dagar, 08:00 - 16:00
Validering Fordonsmonterad kran över och under 18 t/m
1 dag, 08:00 - 16:00
YKB Delkurs 5 gods helg
1 dag 08:00-17:00
YKB delkurs 2 gods helg Wist
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 1 gods helg Wist
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 5 gods Wist
1 dag 08:00-17:00
YKB delkurs 4 helg Wist
1 dag 08:00-17:00
YKB delkurs 4 gods Wist
1 dag, 08:00 – 17:00
YKB delkurs 3 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 3 gods
1 dag, 08:00 - 17:00

YKB delkurs 2 gods
1 dag, 08:00 - 17:00

YKB Delkurs 1 gods WIST
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB Delkurs 5 gods helg
1 dag 08:00-17:00
YKB delkurs 5 gods
1 dag 08:00-17:00
YKB delkurs 4 helg
1 dag 08:00-17:00
YKB delkurs 4 gods
1 dag, 08:00 – 17:00
YKB delkurs 3 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 3 gods
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 2 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00

YKB delkurs 2 gods
1 dag, 08:00 - 17:00

YKB delkurs 1 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 1 gods
1 dag, 08:00 - 17:00
Teoretisk och praktisk validering av hjullastare godshantering
1 dag, 08:00 - 16:00
Truckutbildning enl. TLP10 för trucktyperna A 1-4 och B 1-3. Toyota-kort

3-5 dagar beroende på deltagarens erfarenhet och företagets policy.
5 dagar, 08:00 - 16:00
Utbildningen ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för olycksfall i samband med tunga lyft.
1 dag, 08:00 - 17:00
Heta Arbeten
1 dag, 08:00 - 15:00
Fallskyddsutbildning enl. den brittiska standarden BS8454:2006.
Arbete på höjd och räddning.
1 dag, 08:00 - 12:00
Kursen ger kunskaper i första hjälpen i händelse av olycka
1 dag 08:00-16:00
APV - Vinterväghållning med inriktning mot efterföljande certifieringsprov Vinterväghållning på Trafikverket
I enlighet med nya gällande regler från 2020-01-01 avseende vinterväghållning åt Trafikverket. (Tidigare SIK-prov)
1 dag, 08:00 - 16:00
Motsvarar tidigare nivå 1 & 2
Förberedande utbildning för att skriva efterföljande certifieringsprov APV  Steg 2.1 på Trafikverket
(f.d. SIK)
1 dag, 08:00 - 16:00
Målgrupp /steg

Steg 1.1 APV Grund (alla som befinner sig på en vägarbetsplats)

Steg1.2 Förare av väghållningsfordon grund

Steg 1.3 Vägarbetare grund
1 dag, 08:00 - 14:00
ADR-tank repetition. En dag repetitionsutbildning. Måste genomföras innan ditt nuvarande ADR-intyg går ut.
1 dag, 08:00 - 16:00
ADR tank ger behörighet att transportera farligt gods i tank.

2 dagar 08:00-16:00
ADR repetitionsutbildning två dagar. Måste genomföras innan ditt nuvarande intyg går ut.

2 dagar, 08:00 - 16:00
ADR-grundkurs utgör en obligatorisk bas för all ADR utbildning och kompletteras med specialkurser som föraren behöver för att hantera gods som ska transporteras och som omfattas av ADR reglerna.
2 dagar, 08:00 - 16:00
ADR kompletterande utbildning för explosiva ämnen.
1 dag, 08:00 - 16:00
Även kallad ADR light.
För alla som hanterar farligt gods i sitt yrke men som inte omfattas av en hel ADR utbildning. Inget krav på ett av MSB utfärdat intyg efter genomförd utbildning.
1 dag, 09:00 - 15:00