RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

ADR Styckegods grund


Kursbeskrivning

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partners GDPR-policy.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder (se ADR 1.3) måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en s.k. ADR Styckegods Grund.

Förarutbildning ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning. I all utbildning ingår obligatoriska individuella praktiska övningar. Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med specialkurser som föraren behöver för att hantera gods som ska omfattas av regelverket. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen.


Eventuellt kompletterade med specialkurser för övriga klasser och repetitionsutbildning tillkommer.

Grundkurs ADR styckegods.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder (se ADR 1.3) måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en s.k. ADR grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen som innebär en tilläggsutbildning för den klassen. En grundkurs består av 18 lektioner och föregås med en web-utbildning som genomförs innan första kursdagen. Efter genomförd lärarledd utbildning med godkänt resultat rapporterar utbildaren detta till MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Examination och intyg

Från 1 mars 2019 genomförs alla ADR-prov på Trafikverket. Efter godkänt prov skickar MSB ADR-intyget till föraren. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en lärarledd repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat på Trafikverket. Detta prov måste bli godkänt innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Förkunskaper

En web-utbildning ska genomföras hemma via dator (surfplatta och telefon fungerar inte) utbildningen tar ca 6 timmar att genomföra och avslutas med ett prov. Utbildningen kan genomföras i delar. Därför mailar kursledaren en länk till utbildningen i god tid innan den lärarledda kursen startar.

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 4 400 SEK exkl. moms
04 - 05 oktober, 08:00 - 16:00
Örebro
7 platser kvar
11 - 12 november, 08:00 - 16:00
Örebro
Inga platser kvar
Fullbokad
09 - 10 december, 08:00 - 16:00
Örebro
8 platser kvar
27 - 28 januari 2024, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar
24 - 25 februari 2024, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar
19 - 20 mars 2024, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar
04 - 05 maj 2024, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar
01 - 02 juni 2024, 08:00 - 16:00
Uppsala
10 platser kvar
31 augusti - 01 september 2024, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar