RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

YKB Delkurs 1 Buss - Effektiv Körning


Kursbeskrivning

YKB delkurs 1 Persontrafik.
Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partner Nordens AB´s GDPR-policy och i enlighet med myndigheternas krav på dokumentation och registerföring.
YKB – Yrkesförarkompetensbevis Fortbildning. Del av totalt 35 timmar.

Alla förare som framför fordon med krav på D/DE-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha  ett YKB- Yrkeskompetensbevis. 


Kursbeskrivning
Utbildningen görs med inriktning på persontransporter. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år från utfärdande. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning om totalt 35 timmar vart femte år för att förnya kompetensbeviset. En fortbildning omfattar 35 timmar och delas upp i 5 delkurser på 7 timmar vardera.

YKB – Yrkeskompetensbevis
Efter genomförd utbildning rapporteras delkursen till Transportstyrlesen. Efter rapporterad komplett 35 timmar fortbildning erhåller deltagaren sitt Yrkeskompetensbevis som utfärdas av Transportstyrelsen, Den sista delkursen kan genomföras upp till maximalt 12 månader innan giltighetstiden går ut. Det nya YKB-beviset kommer att skickas ut ca 14 dgr innan det gamla går ut.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på D/DE-behörighet i yrkesmässig trafik 

Innehåll:
Delkurs 1: Sparsam körning
Kursen innehåller delar som gör föraren medveten om fordonets kraftöverföring och hur man bäst kan nyttja denna. Deltagaren får kunskap om säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion, hur man kan minska slitage på fordonet och förebygga skador och tekniska störningar. Deltagaren får teoretiska förutsättningar för att minska fordonets bränsleförbrukning och slitage och därmed bidra till minskade kostnader och miljöpåverkan.

Tid

08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 195 SEK exkl. moms
18 augusti, 08:00 - 16:00
Örebro
12 platser kvar