RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

YKB Delkurs 3 Buss - Lagar & Bestämmelser


Kursbeskrivning

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partner Nordens AB´s GDPR-policy samt i enlighet med myndighetens krav på dokumentation och registerföring.


Kursbeskrivning

Utbildningen görs med inriktning på persontransporter. Delkurserna kan göras i den ordning som passar oberoende av delkursens numrering. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år från utfärdande. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

YKB – Yrkeskompetensbevis
Efter genomförd utbildning rapporteras delkursen till Transportstyrlesen. Efter rapporterad komplett 35 timmar fortbildning erhåller deltagaren sitt Yrkeskompetensbevis som utfärdas av Transportstyrelsen, Den sista delkursen kan genomföras upp till maximalt 12 månader innan giltighetstiden går ut. Det nya YKB-beviset kommer att skickas ut ca 14 dgr innan det gamla går ut.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på D/DE-behörighet i yrkesmässig trafik.

Innehåll:
Kursen innehåller vilka lagar och regler som gäller för yrkesförare i persontransporter. Deltagaren får kunskap om vilka bestämmelser som gäller för arbets-, kör- och vilotider samt redovisning och systematisk uppföljning utav dessa. Deltagaren får kännedom om reglerna för yrkesmässig persontrafik och hur man kan förebygga brottslighet sinom bland annat människosmuggling.

Tid

08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 195 SEK exkl. moms
04 april, 08:00 - 16:30
Utbildningshjulet
Inga platser kvar
Fullbokad
14 april, 08:00 - 16:00
Örebro
27 platser kvar