RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

YKB Grund 140 h Godstrafik


Kursbeskrivning

YKB Grundutbildning för körkortsklass C och CE

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Road Partner Nordens AB´s GDPR-policy. 


YKB – Yrkesförarkompetensbevis. Alla förare som framför fordon med krav på C-behörighet eller CE-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis (YKB). 

Kursbeskrivning
Utbildningen görs med inriktning på godstransporter. Kursen genomförs i 140 timmar inklusive 10 timmar praktisk körning. Efter genomförd utbildning rapporteras deltagare till Transportstyrelsen för fullgjord grundutbildning. Därefter genomför deltagaren ett kunskapstest på Trafikverket och efter godkänt kunskapsprov utfärdar Transportstyrelsen ett Yrkeskompetensbeviset som gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser på minst 7 timmar vardera.

YKB – Yrkeskompetensbevis
Efter genomförd fortbildning erhåller deltagaren sitt Yrkeskompetensbevis.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på C/CE behörighet i yrkesmässig trafik och har genomfört godkänd körkortsutbildning efter 2019-09-10

Innehåll:

Kursen innehåller delar som gör dig medveten om fordonets kraftöverföring och hur man bäst kan nyttja denna. Deltagaren får kunskap om säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion, hur man kan minska slitage på fordonet och förebygga skador och tekniska störningar Deltagaren får förutsättningar för att minska fordonets bränsleförbrukning.

Grundläggande djup genomgång med regler för lastning, lossning, lastsäkring samt lastberäkning utifrån fordon och väg. Deltagaren får kunskap om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga transportslag.

Vilka lagar och regler som gäller för yrkesförare. Deltagaren får kunskap om vilka bestämmelser som gäller för arbets-, kör- och vilotider samt redovisningen utav dessa. Genomgång av övriga arbetidsregler och lagstiftning som gäller för transportsektorn. Deltagaren får även kännedom om reglerna för yrkesmässig trafik och hur man kan förebygga brottslighet som gods- eller människosmuggling.

En del av kursinnehållet berör hur deltagaren kan förebygga arbetsskador Deltagaren får kunskap om rätt ergonomi, vikten av god fysisk kondition och kost. Kursen innehåller effekter av stress, trötthet och betydelsen av sömn.

Avsnittet trafiksäkerhet ger deltagaren kunskap att kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador samt släcka bränder
Deltagaren får kännedom om risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor. Deltagaren får kunskap om olika bränslen och riskerna med dessa.

Tid

08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 29 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen